جستجو کردن
Close this search box.

اثر پایان

اثر پایان

وقتی مسافرت میری خاطرات روز آخر رو بهتر یاداوری میکنی بعدا؟
از خاطرات دانشگاه یا دبیرستان اون ماه های آخرش پر رنگ تره؟

آخر هرچیزی خیلی تاثیر گذارتر از اون چیزیه ک فک میکنید …

 

 

 

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!