جستجو کردن
Close this search box.

رنج

رنج

 

همه ما از رنجی که میبریم باید چیزهایی یاد بگیریم که بعدا بهش افتخار کنیم، البته این نظر منه!

نیچه میگه :

پیشرفت پاداش رنجه

 

 

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!