جستجو کردن
Close this search box.

رهبران آخر غذا میخورند!

رهبران آخر غذا میخورند

 

یکی از بهترین کتاب هایی که خوندم رو براتون روایت کردم.

خودم با این اپیزود خیلی حال کردم.

 

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!