جستجو کردن
Close this search box.

مدل بی حد و مرز

مدل بی حد و مرز

 

اگر شما هم تحت تاثیر آدمی به نام ایلان ماسک هستید این قسمت رو گوش کنید.

هر محدودیتی که تو زندگی داریم از فکرمون میاد، رنگ این جمله زرد نیست.

 

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!