جستجو کردن
Close this search box.

انگیزه

انگیزه

 

انگیزه شاید قوی ترین محرک زندگی ما آدما باشه. روزی که انگیزه نداشته باشیم روز مرگمونه

این اپیزود حال هوای خاصی داره

بعدا برمیگردم و گوشش میکنم دوباره

 

 

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!