جستجو کردن
Close this search box.

خلاقیت یا شفافیت؟

خلاقیت یا شفافیت

 

ما اونقدرها که فکر میکنیم مهم نیستیم، بیاید یکم شفاف باشیم تا مبهم.

در بحث مارکتینگ هم باید این نکته رو گفت که خلاقیت خیلی خوبه ولی نه با فدا کردن شفافیت.

 

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!