جستجو کردن
Close this search box.

همه ما مظلومیم!

ما همه مظلومیم

 

کلی اتفاقات در زندگی انتظار مارو میکشه که بیاد و دهنمون رو سرویس کنه!

ظلم های زیادی بهمون شده ولی هنوز اصلی هاش مونده. آماده بشید براش …

نکته : به AI گفتم Iran and Revolution شد کاور این قسمت

 

 

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!