جستجو کردن
Close this search box.

مقایسه نکنید!

مقایسه نکنید

 

خیلی اخلاق بدیه که آدم بخواد افراد رو با هم مقابسه کنه یا حتی بدتر از اون اینکه خودشو با بقیه مقایسه کنه.

من پیشنهاد میکنم خودتون رو با خودتون هم مقایسه نکنید!

 

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!