جستجو کردن
Close this search box.

دوران مدرسه

دوران مدرسه

 

در آخرین قسمتی که به حساب سمی ها رسیدم به سراغ دوران مدرسه رفتم.

خیلی از رفتار های ما به زمان مدرسه برمیگرده، همینقدر احمقانه …

 

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!