جستجو کردن
Close this search box.

صحبت کنید!

صحبت کن

 

عصبانیت خیلی خوبه، شما رو میبره جایی که خودتون هستید. پس در عصبانیت زیاد صحبت نکنید.

ما خیلی هامون مذاکره که هیچ حتی مکالمه هم بلد نیستیم …

 

 

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!