جستجو کردن
Close this search box.

روایت یک استعفا

روایت یک استعفا

 

در این قسمت یک داستان واقعی رو روایت میکنم

روایتی که توسط یکی از داستان نویس های (کسانی که اصرار دارن بگم استوری تلینگ بلدن) روایت شده ولی واقعیه.

 

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!