جستجو کردن
Close this search box.

کارمند نباش!

کارمند نباش

 

کارمند بودن بد نیست، ولی رفتار کارمندی خیلی بده

کسی تو دنیا با تفکر کارمندی و حتی کارمندی با حقوق بالا تالا پول دار نشده

 

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!