جستجو کردن
Close this search box.

حیله 5 ستاره

e41308453dbe15785daf60f015

 

 

وقتی میگن، یه ایراد از خودت بگو و تو لبخند میزنی

و میگی که کمالگرا هستی

یعنی تو درگیر این حیله 5 ستاره شدی

 


آدرس اینستاگرام :

instagram.com/sansoorchipod

آدرس کانال تلگرام :

t.me/sansoorchipod

ارتباط در تلگرام

09351814186

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!