جستجو کردن
Close this search box.

گردن نگیر

74595646cca0fa9cd0c8ee74b9

 

 

وقتی همیشه دنبال توجیه باشی، اصلا وقت نمیکنی که ایراد کار رو پیدا کنی

ما که کامل نیستیم، پس قبول کنیم اشتباه میکنیم جای دلیل های خنده دار پیدا کردن

آدرس اینستاگرام :

instagram.com/sansoorchipod

آدرس کانال تلگرام :

t.me/sansoorchipod

ارتباط در تلگرام

09351814186

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!