جستجو کردن
Close this search box.

اولین های لعنتی

اولین های لعنتی

 

موندن اولین ها در ذهن دست ما نیست، ساختن اولین ها و اون تجربه هم خیلی موقع ها دست ما نیست اما پرداختن بهشون و بها دادن بیش از اندازه بهشون دست ماست …

 

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!