جستجو کردن
Close this search box.

انتخاب بین بد و بدتر

انتخاب بین بد و بدتر

 

ما هر روز انتخاب بین بد و بدتر رو زندگی میکنیم …

آدرس اینستاگرام :

instagram.com/sansoorchipod

آدرس کانال تلگرام :

t.me/sansoorchipod

ارتباط در تلگرام

09351814186

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!