جستجو کردن
Close this search box.

اونی که برای من بهترینه

اونی که برای منه بهترینه

 

باید یاد بگیریم که چیزی که برای ما نیست رو بی ارزش کنیم

 

آدرس اینستاگرام :

instagram.com/sansoorchipod

آدرس کانال تلگرام :

t.me/sansoorchipod

ارتباط در تلگرام

09351814186

 

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!