جستجو کردن
Close this search box.

دشمن تراشی کنید!

دشمن تراشی کنید

 

قانون دوم قدرت میگه

از دشمنانت بهره ببر – به دوستانت اطمينان نکن!

 

آدرس اینستاگرام :

instagram.com/sansoorchipod

آدرس کانال تلگرام :

t.me/sansoorchipod

ارتباط در تلگرام

09351814186

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!