جستجو کردن
Close this search box.

تفاوت در بیان کلمات یا ارزش ها

تفاوت در بیان کلمات یا ارزش ها

 

 

شما در زمان تغییر فقط کلماتتون رو عوض میکنید یا واقعا تغییر در ارزش ها رو میپذیرید؟

لینک حمایت مالی :

https://hamibash.com/sansoorchi

آدرس اینستاگرام :

instagram.com/sansoorchipod

آدرس کانال تلگرام :

t.me/sansoorchipod

ارتباط در تلگرام

09351814186

لیست فصل های منتشر شده!

مطالب تکمیلی

لینک حمایت مالی از سانسورچی

تمام مبلغ حمایت شده شما، برای تبلیغ سانسورچی هزینه خواهد شد!