جستجو کردن
Close this search box.

متوقف شوید

متوقف شوید!

وقتی به هدف میرسید، متوقف شوید   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

قلب آدم ها رو هدف قرار دهید

قلب آدم ها رو هدف قرار دهید

  قلب آدم ها رو هدف قرار دهید تا به اهدافتان برسید …     آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186  

شهر رو بهم بریزید

شهر رو بهم بریزید

شهر رو به هم بریزید و در آشفته بازار اهدافتون رو دنبال کنید       آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

اونی که برای من بهترینه

اونی که برای منه بهترینه

  باید یاد بگیریم که چیزی که برای ما نیست رو بی ارزش کنیم   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186  

انتخاب بین بد و بدتر

انتخاب بین بد و بدتر

  ما هر روز انتخاب بین بد و بدتر رو زندگی میکنیم … آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

شارلاتان باشید

شارلاتان باشید

برای مردم قانون و باور خوب بیارید تا مطیعتون باشن!   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

مثل یک درباری

مثل یک درباری

  چقدر به خودتون اهمیت میدید؟   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

تعهد

به هیجکس متعهد نباشید     آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186    

دشمنانتان را بشناسید

دشمنانتان را بشناسید

  دشمنانتان را بشناسید   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

رحم نکنید!

رحم نکنید سانسورچی

  اگر میخواید کاری رو انجام بدید، دیگه دل رحمی داشتن رو بزارید کنار   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186