جستجو کردن
Close this search box.

تربیت کردن

تربیت کردن

چند درصد جامعه تربیت کردن رو بلدن؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

تاثیر کودکی

تاثیر کودکی

بهترین و بدترین تاثیری که از کودکی گرفتید چی بوده؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

لمسم کن!

لمسم کن

لمس کردن شما رو خوشحال میکنه؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

بهم خدمت کن

بهم خدمت کن

    خدمت کردن زبان عشق چندم شماست؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

بهم هدیه بده

بهم هدیه بده

  هدیه دادن چقدر برایتون مهمه؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

برام وقت بذار

برام وقت بذار

وقت گذاشتن توی رابطه چقدر براتون مهمه؟ لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

تاییدم کن

تاییدم کن!

معرفی زبان های عشق و زبان اول عشق : تاییدم کن لینک حمایت مالی : https://hamibash.com/sansoorchi آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186