جستجو کردن
Close this search box.
متوقف شوید!

متوقف شوید

وقتی به هدف میرسید، متوقف شوید   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

ادامه مطلب »
مثل یک درباری

مثل یک درباری

  چقدر به خودتون اهمیت میدید؟   آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186

ادامه مطلب »

تعهد

به هیجکس متعهد نباشید     آدرس اینستاگرام : instagram.com/sansoorchipod آدرس کانال تلگرام : t.me/sansoorchipod ارتباط در تلگرام 09351814186  

ادامه مطلب »